853

کوچولو نوشت :

دیشب مهمان داشتم... 12 نفر... خانواده عمه شوهرم را دعوت کرده بودم به علاوه خانواده مادرشوهرم اینا....مهمانهای اصلی من در اصل همان عمه و خانواده اش بودند که روی هم میشدند 3 نفر ... اما خوب چه میشود کرد که مادر شوهر و پدر شوهر جان ناراحت میشوند اگر هر فامیل وابسته به آنها را بدون آنها دعوت کنم.. این است که حتی اگر یک نفر از فامیلشان قرار باشد شام یا ناهار بیایند خانه ما بنده مجبورم از یک ایل پذیرایی کنم...

 

/ 0 نظر / 18 بازدید